همین

سفرهای تنهایی همیشه بهترند.. 

کنار یک غریبه می نشینی...

قهوه ات را می خوری...

سرت را به پشتی صندلی تکیه می دهی

تا وقت بگذرد...

به مقصد که رسیدی...

کیف و بارانی ات را برمی داری....

به غریبه ی کنارت...

سری تکان می دهی و می روی...

همین که زخم آخرین آغوش را...

به تن نمی کشی...

همین که از درد خدا حافظی ....

به خودت نمی پیچی...

همین که تلخی یک بغض را...

با خودت از شهری به شهری نمی بری....

همین یعنی سفرت سلامت ....

همین

تنهاییمنبع : آدم و حواتنهایی
برچسب ها : همین